Hajde da počnemo sa Vašim projektom!


+381 64 460 20 42

Web sajtovi koji konvertuju.

Naš pristup web dizajnu se ne odnosi samo na estetiku. Naš cilj je da stvorimo rešenja koja odgovaraju Vašim potrebama kroz funkcionalnost. Dizajniramo iskustva, a ne samo web stranice.

Naši ciljevi u web dizajnu

Web dizajn fokusiran na Vaše poslovne ciljeve

Web dizajn utiče na prvi utisak svakog posetioca o Vašem biznisu. Zbog toga je naš rad vođen najboljim praksama web dizajna koji se fokusiraju na ciljeve. Istovremeno, naš web dizajn ima izvanredno korisničko iskustvo kao važnu fokusnu tačku našeg rada.

Ovom kombinacijom prelepog dizajna i izuzetnog korisničkog iskustva stvaramo upečatljivu vizuelnu i funkcionalnu jednostavnost, a zadržavamo upravljivost u svim aspektima.

NAŠ PROCES:

01

Definisanje ciljeva

Proces web dizajna započinjemo tako što prvo utvrdimo poslovne potrebe i ciljeve koje treba ispuniti za Vaš sajt. Na osnovu toga razvijamo odgovarajući projektni plan i realni vremenski raspored.

02

Analiza

Radimo detaljnu analizu konkurencije, publike i industrije, kao i intervjuisanje odgovarajućih članova Vašeg tima kako bismo napravili strategiju i plan dizajna po meri.

03

UI/UX

Sledeći korak je razvoj mape sajta i wireframe-a koji nam pomažu da definišemo ključne funkcionalnosti kako bismo poboljšali kvalitet interakcije korisnika na Vašem novom sajtu.

04

Sadržaj

U saradnji sa Vašim timom kreiramo potreban sadržaj u skladu sa relevantnim standardima koji će omogućiti adekvatan uticaj na korisnike.

05

Dizajn

Naš dizajnerski tim kreira prilagođeno rešenje u skladu sa najnovijim trendovima i Vašim marketinškim ciljevima, kako bi se poboljšao imidž brenda i podigla onlajn prezentacija istog na najviši mogući nivo.

Započnite vaš projekat!