Filozofski fakultet Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je visokoškolska ustanova koja služi da pruži akademsko znanje iz oblasti filozofije, sociologije, psihologije, pedagogije i istorije. Zbog uslova na teritoriji na kojoj se nalaze, u okviru ovog fakulteta se mogu pohađati i osnovne i više akademske studije iz jezika i književnosti (Srpski, Ruski i Engleski) za šta u drugim univerzitetima postoji poseban fakultet (Filološki).

  • KLIJENT:
    Filozofski Fakultet Kosovska Mitrovica
  • USLUGE:
    Redizajn web sajta, Google Ads, Social Media Marketing
  • WEB SAJT:
    fifa.pr.ac.rs
Detaljnije o projektu

Filozofski fakultet Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je visokoškolska ustanova koja služi da pruži osnovno akademsko znanje iz oblasti filozofije, sociologije, psihologije, pedagogije i istorije. Zbog uslova na teritoriji na kojoj se nalaze, u okviru ovog fakulteta se mogu pohađati i osnovne akademske studije iz jezika i književnosti (Srpski, Ruski i Engleski) za šta u drugim univerzitetima postoji poseban fakultet (Filološki).

Nama su se obratili predstavnici fakulteta sa željom da im se redizajnira web sajt. Želeli su i ostale usluge koje pruža naša agencija poput Google Ads i Social Media Makreting. 

Počeli smo sa redizajnom koristeći gotovu temu. Međutim, ta tema je bila puna bagova koje je trebalo ukloniti kako bi sajt radio glatko i bez ikakvih problema. Takođe, odradili smo dadatna prilagođavanja kako bi sajt na najbolji način predstavio Filozofski fakultet i ono čime se oni bave. Dodali smo CTA dugmiće, ikonice i sekcije koje nisu bile deo teme.

Zatim smo okrenuli Google reklamiranju i Social Media Marketingu kao uslugama koje daju najbolje rezultate kada se iskombinuju zajedno. Odredili smo potrebe i ciljeve Filozofskog fakulteta i na osnovu toga napravili odgovarajući projektni plan i realni vremenski raspored. Ideja je bila da našeg klijenta rangiramo što bolje na Google-u i da pomoću društvenih mreža stvorimo prisniji odnos sa klijentelom koju oni ciljaju i kojima žele da se predstave.

Na kraju je sve ispalo fantastično. Sajt funkcioniše besprekorno i na nivou je ustanova sličnog karaktera. Bilo nam je zadovoljstvo da budemo deo ovog projekta jer se radi o klijentu koji se bavi obrazovanjem mladih koju su naša budućnost.

Dizajn rešenje