Hajde da počnemo sa Vašim projektom!


+381 64 533 88 52

Cena Naših Usluga.

NAPOMENA: Ispunite sledeće forme i dobićete grubu procenu koliko bi Vaš sajt koštao ako biste koristili naše usluge. To ne zamenjuje zvaničnu i potpisanu ponudu za sajt koju šaljemo tek nakon sastanka sa našim potencijalnim klijentima, gde detaljnije razgovaramo o svemu što je relevantno za projekat.

  • Veb-sajt
  • PPC Marketing
  • SEO
  • Social Media Marketing
  • Finish

  Veb-sajt:

  Korak 1 - 5

  • 1.Da li Vam je potreban veb-sajt?

  PPC Marketing:

  Korak 2 - 5

  • 2.Da li Vam je potreban PPC Marketing?

  SEO:

  Korak 3 - 5

  • 3.Da li su Vam potrebne SEO usluge?

  Social Media Marketing:

  Korak 4 - 5

  • 4.Da li Vam je potreban Social Media Marketing?

  Završi:

  Korak 5 - 5  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Polja koja sadrže (*) su obavezna!